Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  

Tiêu đề

Văn bản về TBT của các Bộ và địa phương 

Nội dung công việc

 Ngay sau khi "Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại" được ban hành, các Bộ, ngành và các địa phương đã triển khai việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các Điểm TBT. Văn phòng TBT Việt Nam tổng hợp một số văn bản này để quý bạn đọc tham khảo dưới đây:
 

STT

Số ký hiệu - Trích dẫn

1 1230/2005/QĐ-BBCVT về việc thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
2 3850/2005/QĐ-BYT về việc giao nhiệm vụ cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Y tế về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) liên quan đến Y tế
3 637/2005/QĐ-UBNN về việc thành lập Văn phòng và Điểm hỏi đáp của tỉnh Lào Cai về hàng rào lỹ thuật trong thương mại
4 16/2005/QĐ-KHCN về việc giao nhiệm vụ Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại chi Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Bạc Liêu
5 464/2005/TTr-KHCN về việc phê duyệt phương án thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Vĩnh Phúc
6  540/2005/TTr-KHCN về việc phê duyệt phương án thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Ninh Thuận

541/2005/SKHCN Đề án thành lập Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc Chi cục TC - ĐL - CL Ninh Thuận

7  2374/BKHCN-TĐC Về việc thành lập mạng lưới TBT Việt Nam
8  05/CV-TBTVN Cập nhật văn bản pháp quy kỹ thuật
9  06/CV-TBTVN Hướng dẫn về cơ sở vật chất kỹ thuật của Điểm TBT các Bộ và địa phương 
10  994/QĐ-BGTVT Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Giao thông vận tải về hàng rào kỹ thuật trong thương mại"
11 24/QĐ-TĐC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rão kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Quảng Nam (TBT-QNam)
12 82/2006/QĐ-KHCN ban hành Quy chế hoạt động của điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rão kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Đăk Lăk (TBT Đăk Lăk)
13 2326/KHCM-TĐC Bao cáo thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TBT
14 121/2006/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15 124/QĐ-TĐC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng thông báo và Điểm hỏi đáp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Quảng Nam (TBT Quảng Nam)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16 148/2005/QĐ-UBND Quyết định về việc Giao nhiệm vụ Cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của tỉnh Lâm Đồng.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17 01/2007/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động thông báo và hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Lâm Đồng.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18 198/CV-SKHCN Thành lập mạng lưới TBT tỉnh Yên BáiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19 205/BC-SKHCN về việc thành lập cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Điện BiênUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20 205/QĐ-KHCN giao nhiệm vụ cho Cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Chi cụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Thái NguyênUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21 231/QĐ-SKHCN thành lập cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng roà kỹ thuật trong thương mạiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22 1737/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Hà GiangUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23 335/SKHCN-TĐC Thành lập điểm TBT tỉnh Nam ĐịnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24 429/QĐ-UBND thành lập điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bắc KạnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25 433/QĐ-UBND thành lập phòng thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Thanh Hoá (gọi tắt là TBT - TH) thuộc Chi cục TĐCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26 473/QĐ-UBND thành lập phòng thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Hoà BìnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27 507/QĐ-UBND thành lập Phòng tiêu chuẩn chất lượng và TBT thuộc Chi cục TĐC tỉnh Phú YênUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28 508/SKHCN thanh lập điểm thông báo và hỏi đáp thành phố Hà NộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29 513/QĐ-LĐTBXH giao nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Bộ LĐTBXH cho cục an toàn lao động Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30 526/KHCN-TĐC thành lập điểm TBT Hải PhòngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31 526/QĐ-UBND thành lập điểm thông báo và hỏi đáp tỉnh Kiên Giàn về hàng rào kỹ thuật trong thương mạiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
32 577/QĐ-UBND thành lập cơ quan thông báo và hỏi đáp tỉnh Tiền Giang về hàng rào kỹ thuật trong thương mạiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
33 598/QĐ-UBND thành lập phòng thông báo và điểm hỏi đáp về hàng roà kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Phú ThọUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
34 615/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng SơnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
35 634/QĐ-BTM thành lập Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Bộ Thương mạiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
36 637/2005/QĐ-UBND thành lập Điểm thông báo và hỏi đáp tỉnh Lào Cai về hàng rào kỹ thuật trong thương mạiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
37 823/BNN-KHCN thành lập điểm hỏi đáp của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về hàng kỹ thuật trong thương mại Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
38 910/QĐ-UBND thành lập cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Bình ThuậnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
39 1769/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh
40 1779/QĐ-BTNMT về việc thành lập tổ thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Tài nguyên môi trường về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
41 2108/QĐ-UBND thành lập Phòng thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Quảng Bình
42 2187/QĐ-UBND thành lập Phòng thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Cần Thơ về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
43 2454/QĐ-UBND thành lập Phòng thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở KHCN tỉnh Thái Bình
44 2513/QĐ-UBND phê duyệt phương án thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Bình Phước
45 2680/QĐ-UBND thành lập Phòng thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
46 2770/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạt hoạt động triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại thành phố Hồ Chí Minh
47 3158/QĐ-UBND thành lập Phòng thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc Chi cục TĐC tỉnh Sơn La
48 3850/QĐ-BYT Về việc giao nhiệm vụ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Y tế  về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) liên quan đến Y tế
49 4695/QĐ-UBND thành lập Phòng thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
50 5541/QĐ-BVHTT giao nhiệm vụ Thông báo hỏi đáp của Bộ Văn hoá thông tin  về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
51 2806/2008/QĐ-UBND ban hành "Chương trình thực hiện Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại đến năm 2010 của tỉnh Quảng Ninh"
52 923/QĐ-UBND thành lập ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh  Bình Phước 
53 922/QĐ-UBND  Về việc kiện toàn Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Lạng Sơn

Expires

 
Attachments
Created at 28/08/2008 10:16  by admin 
Last modified at 23/06/2014 17:47  by admin 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ