Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  

Tiêu đề

Hội thảo khoa học "Hoạt động TBT trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế"

Nội dung

Picture

Thực hiện nhiệm vụ “Phổ biến, tuyên truyền về vai trò và ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa thuộc” thuộc Dự án 6 của Đề án 682/QĐ-TTg ngày 10/6/2011 thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015. Từ ngày 26-27/07/2013 tại thị Xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An, Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học về “Hoạt động TBT trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”.

Tham dự Hội thảo có đại diện là Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Sở KH&CN, Lãnh đạo các Chi cục TCĐLCL cùng các chuyên viên công tác tại các các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam. Bên cạnh việc trao đổi một số nội dung như: đánh giá hiệu quả hoạt động tuyên truyền về TBT; cách tiếp cận hệ thống thông tin trực tuyến của các nước thành viên WTO; các thông tin về TBT trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế v.v.v, Hội thảo còn tập trung thảo luận về cách thức xây dựng các nhiệm vụ thuộc Đề án TBT giai đoạn 2011-2015 nhằm đáp ứng các mục tiêu của thời kỳ mới.

Thông qua Hội thảo này, một số giải pháp được đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong thời kỳ hội nhập về TBT gồm:

1. Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức: Việc tuyên truyền phổ biến về những hoạt động hội nhập về TBT và hoạt động có liên quan, đặc biệt về các yêu cầu, thách thức mới là rất quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức, nhận diện những nguy cơ, thách thức thực sự để có giải pháp đối phó.

2. Tăng cường tham vấn với các bên chịu tác động trong quá trình hội nhập, đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định/thỏa thuận hợp tác, các yêu cầu về TBT trong các FTAs: Việc tham vấn nói trên với doanh nghiệp ngay khi quá trình chuẩn bị hội nhập, đàm phán các hiệp định/thỏa thuận này là rất cần thiết, giúp cơ quan nhà nước thực hiện việc hội nhập, đàm phán có hiệu quả, bảo vệ lợi ích của quốc gia cũng như của doanh nghiệp.

3. Chủ động đối phó với các thách thức, yêu cầu mới thông qua việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp

a) Các cơ quan nhà nước

Các cơ quan nhà nước cần công khai, minh bạch hơn khi đưa ra các biện pháp quản lý:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu công khai minh bạch ngày càng cao trong hội nhập và thương mại quốc tế;

- Thực hiện các quá trình xây dựng và áp dụng các biện pháp quản lý theo các nguyên tắc và cơ chế của thực tiễn và thông lệ quốc tế tốt hoặc tốt nhất (Good Regulatory Practices-GRP) để có thể lựa chọn phương thức quản lý phù hợp nhất trong bối cảnh cụ thể, đáp ứng tối đa sự cân bằng lợi ích giữa các bên chịu tác động.

- Tăng cường tham vấn và tiếp thu các đề xuất, ý kiến hoặc giải pháp từ phí doanh nghiệp và các bên chịu tác động khác để tăng cường chất lượng và tính khả thi của các biện pháp quản lý.

b) Doanh nghiệp

- Chủ động tham vấn với các cơ quan nhà nước về các biện pháp kỹ thuật đáp ứng nhu cầu và thuận lợi hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

- Khai thác các dịch vụ thông tin thị trường hiện có thông qua các kênh khác nhau kể cả của Mạng lưới TBT Việt Nam.

- Tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về TBT do Mạng lưới TBT Việt Nam tổ chức, đồng thời chủ động tổ chức các lớp tương tự cho cán bộ, nhân viên của mình nhằm nâng cao nhận thức và tìm hiểu các yêu cầu TBT nói chung và riêng cho doanh nghiệp mình.

c) Các tổ chức có liên quan khác

- Hiệp hội chuyên ngành cần hoạt động vì lợi ích của các hội viên một cách hiệu quả và thiết thực hơn nữa, đặc biệt trong các vấn đề chung và vấn đề liên quan đến lợi ích của các hội viên là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Các tổ chức xã hội khác (hội người tiêu dùng, hội khoa học và kỹ thuật, trường, viện…) cần hoạt động một cách tích cực để có tiếng nói phản biện bảo vệ lợi ích chính đáng của mình cũng như của các đối tượng khác trong xã hội./.

Bà Lê Bích Ngọc - Phó Giám đốc Phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Picture

Quang cảnh Hội thảo

Created at 31/07/2013 11:18  by admin 
Last modified at 31/07/2013 11:23  by admin 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ