Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  
  • Ban liên ngành

Theo thông tư số 15/2012/TT-BKHCN ngày 08/08/2012  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Ban TBT có chức năng tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, và các Bộ, ngành liên quan trong việc phối hợp đảm bảo thi hành các nghĩa vụ quy định trong Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi là Hiệp định TBT) ở Việt Nam, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến chính sách và cơ chế thực thi Hiệp định TBT, tham mưu giải quyết tranh chấp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại phát sinh giữa Việt Nam với các nước Thành viên khác của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và ngược lại.

Thành phần của Ban liên ngành TBT bao gồm:

1. Trưởng ban: là đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;

2. Phó trưởng ban: là đại diện lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

3. Thành viên thư ký: Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam

4. Các thành viên khác: là đại diện lãnh đạo cấp Vụ hoặc tương đương của các Bộ sau:

1. Văn phòng Chính phủ

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Bộ Công Thương 9. Bộ Giao thông vận tải

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

10. Bộ Tư pháp

4. Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch

11.Bộ Y tế

4. Bộ Xây dựng

12.Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6. Bộ Tài chính     

13.Bộ Khoa học và Công nghệ

7. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Trong trường hợp cần thiết, Ban liên ngành có thể mời các chuyên gia của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham vấn về các vấn đề chuyên môn cụ thể.

  • Thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 3014/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 11 năm 2012 về việc  thành viên "Ban liên ngành về hàng rào  kỹ thuật trong thương mại".

Việc thành lập Ban liên ngành TBT có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc kiện toàn mạng lưới TBT trước khi gia nhập WTO. Khi các thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại có sự gắn kết thì đây là một mạng lưới tổng hợp đại diện cho nhiều Bộ ngành liên quan, giải đáp  nhiều thông tin cho WTO và thành viên WTO cũng như các doanh nghiệp trong nước có hàng xuất nhập khẩu ra thị trường quốc tế.

Tham khảo toàn văn quyết định này xin mời nhấn vào đây 3014/QĐ-BKHCN

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ