Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  

 Hiệp định TBT

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

(WTO agreement on technical barries to trade)

 Các Thành viên,  

- Tham gia Vòng đàm phán Urugoay về Thương mại Đa biên;

- Mong muốn thúc đẩy các mục tiêu của GATT 1994.

- Thừa nhận sự đóng góp quan trọng của các tiêu chuẩn quốc tế và các hệ thống đánh giá sự phù hợp có thể mang lại trong vấn đề này thông qua việc nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế;

- Do đó mong muốn tăng cường việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế và các hệ thống đánh giá sự phù hợp này;

- Tuy nhiên cũng mong muốn đảm bảo rằng các tiêu chuẩn và văn bản pháp quy kỹ thuật bao gồm cả các yêu cầu về bao gói, ghi dấu và ghi nhãn và các quy trình đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn và văn bản pháp quy kỹ thuật đó không tạo ra các trở ngại không cần thiết đối với thương mại quốc tế,

- Thừa nhận rằng không nước nào bị ngăn cản áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất khẩu của mình hoặc để bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của con người, động vật hoặc thực vật, bảo vệ môi trường hoặc để ngăn ngừa các hành động gian lận ở các mức độ mà nước đó cho là thích hợp, với điều kiện là chúng không được sử dụng theo cách có thể tạo ra một phương thức phân biệt đối xử khác nhau hoặc không công bằng giữa các nước có những điều kiện như nhau hoặc một sự  hạn chế được ngụy trang đối với thương mại quốc tế, và chúng phải phù hợp với các điều khoản của Hiệp định này;

- Thừa nhận rằng không nước nào bị ngăn cản áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ những lợi ích an ninh cơ bản của mình;

- Thừa nhận những đóng góp của hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế có thể tạo ra nhằm chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển;

- Thừa nhận rằng các nước đang phát triển có thể gặp những khó khăn đặc biệt trong việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, văn bản pháp quy kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn và văn bản pháp quy kỹ thuật đó, và mong muốn giúp đỡ họ trong vấn đề này;

                Xem chi tiết xin mời nhấn vào đây

 
 

 Lịch sự kiện

Chưa có sự kiện mới

 Liên kết

  Tổ chức Thương mại thế giới
  Bộ Khoa học và Công nghệ
  Bộ Công Thương
  Bộ Nông nghiệp
  Bộ Y tế
  Bộ xây dựng
  Bộ Giao thông vận tải
  Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Bộ Thông tin và Truyền thông
  Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Bộ Lao động thương binh xã hội
  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  Cổng thông tin tiếp cận thị trường
  Cổng thông tin Thị trường nước ngoài
  Văn phòng SPS Việt Nam
  Báo Chất lượng Việt Nam
  Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Đức
 
 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ