Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  
Thông báo tuần thứ tháng năm
Sản phẩm
Quốc gia
G/TBT/2/Add.98/Rev.1  Việt Nam
Thực thi Hiệp định TBT: Thông tin trao đổi của Việt Nam: Sửa đổi lần 1 Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/2/Add.98/Rev.2 Việt Nam
Thực thi Hiệp định TBT: Thông tin trao đổi của Việt Nam: Sửa đổi lần 2 Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/CS/N/175  Việt Nam
Chấp nhận Quy chế thực hành tốt Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/1  Việt Nam
Nhiên liệu sinh học Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/2  Việt Nam
An toàn cho đồ chơi Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/3 Việt Nam
Nguyên vật liệu nổ Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/4  Việt Nam
Thùng chứa nhiên liệu khí Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/5  Việt Nam
Thiết bị điện – điện tử Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/6  Việt Nam
Thiết bị radio và tivi Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/7  Việt Nam
Thiết bị radio và tivi Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/8  Việt Nam
Thiết bị radio và tivi Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/9  Việt Nam
Thiết bị điện và điện tử Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/10  Việt Nam
Đồ uống có cồn Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/10/Add.1  Việt Nam
Đồ uống có cồn - Phụ lục Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/10/Add.2 Việt Nam
Đồ uống có cồn - Bổ sung Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/11  Việt Nam
Các sản phẩm sữa lên men Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/12 Việt Nam
Thuốc lá Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/13  Việt Nam
Sản phẩm dệt may Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/14  Việt Nam
Sản phẩm thải bỏ Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/15  Việt Nam
Thuốc Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/16  Việt Nam
Thép dùng để gia cố bê tông Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/17  Việt Nam
Khí nhiên liệu hóa lỏng (LPG)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/18  Việt Nam
Xe sản xuất mới, lắp ráp, nhập khẩu Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/19  Việt Nam
Rượu Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/19/Add.1   Việt Nam
Rượu - Phụ lục Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/20  Việt Nam
Xăng dầu Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/21  Việt Nam
Rạp chiếu phim Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/22 Việt Nam
Quy định một số điều của Luật VSATTP Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/22/Suppl.1   Việt Nam
Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật liệu đóng gói – Tính sẵn có của các bản dịch – Ghi chép của Ban thư ký – Bổ sung Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/23  Việt Nam
Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra nhà nước về ATTP... Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/24   Việt Nam
Thực phẩm chức năngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/25  Việt Nam
Thực phẩm đóng gói sẵn Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/26   Việt Nam
Sản phẩm thuốc lá Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/26/Corr.1   Việt Nam
Bản đính chính Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/27 Việt Nam
Sản phẩm cà phê Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/28Việt Nam
Giăm bông đã qua chế biến Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/29 Việt Nam
Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong các mục đích y tế đặc biệt Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/30   Việt Nam
Kem Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/31   Việt Nam
Bao bì bằng thủy tinh, gốm sứ hoặc được tráng men, các thùng đóng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/32   Việt Nam
Vật liệu dùng trong kết cấu nội thất xe khách Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/33  Việt Nam
Kết cấu an toàn chống cháy xe cơ giới Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/34   Việt Nam
Thép Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/35 Việt Nam
Công nghệ và thiết bị sản xuất gang thép Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/36   Việt Nam
Trang thiết bị y tế Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/37   Việt Nam
Vành xe hợp kim nhẹ cho xe ô tô Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/38 Việt Nam
Kíp nổ điệnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/39 Việt Nam
Thuốc nổ Monit AD-1 Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/40 Việt Nam
Kíp nổ điện vi sai an toàn Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/41 Việt Nam
Kíp nổ đốt số 8 Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/42 Việt Nam
Kíp nổ điện vi sai Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/43 Việt Nam
Dây nổ chịu nước lượng thuốc 12g/m Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/44 Việt Nam
Ammoni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tươngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/45 Việt Nam
Dây cháy chậm công nghiệp Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/46 Việt Nam
Máy nổ mìn điệnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/47 Việt Nam
Máy đo điện trở kíp điện Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/48 Việt Nam
Hương liệu thực phẩm – Các chất tạo hương Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/49 Việt Nam
Chất hỗ trợ chế biến Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/50 Việt Nam
Quy định hoạt động nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng/ tương đương sinh học của thuốc Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/14/Add.1 Việt Nam
Sản phẩm thải bỏ - Phụ lục Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/51 Việt Nam
Thực phẩm biến đổi genUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/52 Việt Nam
03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm hóa chất,Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/53 Việt Nam
Bình phun thuốc trừ sâu đeo vai Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/54 Việt Nam
Sản phẩm giấy vệ sinh Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/55 Việt Nam
Sản phẩm giấy ăn Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/56 Việt Nam
Thuốc nổ TNP-1 dùng trong mỏ lộ thiên Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/57 Việt Nam
Ngòi nổ Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/58 Việt Nam
Thuốc nổ nhũ tương Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/59 Việt Nam
Sản phẩm xăng dầu Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/60 Việt Nam
Xe đạp điện Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/61 Việt Nam
Ắc quy Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/62 Việt Nam
Ô tô Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/63 Việt Nam
Dự thảo thông tư quy định về việc thành lập các tổ chức công nhận và việc quản lý hoạt động các tổ chức công nhận của Việt Nam Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/64 Việt Nam
Vật liệu xây dựng Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/65Việt Nam
Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô và xe gắn máy Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/66 Việt Nam
Nghị định quy định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/67Việt Nam
Tàu biểnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/68Việt Nam
Tàu biểnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/69Việt Nam
Các sản phẩm nói chungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/70Việt Nam
Xe máy và xe gắn máyUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/71Việt Nam
Sản phẩm nói chungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/72Việt Nam
Lò đốt chất thải rắn sinh hoạtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/73Việt Nam
Các chất hóa họcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/74Việt Nam
Thiết bị nângUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/75Việt Nam
Vật liệu xây dựngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/76Việt Nam
Xe tải và xe kéoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/77Việt Nam
Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, thiết bị y tếUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/78Việt Nam
Sữa và các sản phẩm sữa được xử lýUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/79Việt Nam
Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/80Việt Nam
Dao mổ điện cao tầnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/81Việt Nam
Lồng ấp trẻ sơ sinhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/82Việt Nam
Thiết bị nội soi cứngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/83Việt Nam
Nhãn hàng hóaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/84Việt Nam
Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/85Việt Nam
Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
VNM19a2Việt Nam
Thay thế nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu bằng dự thảo nghị định mớiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/86Việt Nam
Dự thảo nghị định về kinh doanh rượuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/87Việt Nam
QCKT về phân bón vô cơUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/88Việt Nam
Sản phẩm và hàng hóa nói chungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/89Việt Nam
Kính an toànUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
G/TBT/N/VNM/90Việt Nam
Lốp khí nén cho xe cơ giới và xe kéoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1 - 100 Next
 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ