Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  

                                        

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

 

 


Văn phòng TBT Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 356/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chức năng, nhiệm vụ

  Chức năng thông báo 

  • Thông báo các quy định kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng của Việt Nam đến Ban Thư ký của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
  • Tiếp nhận và phổ biến các thông báo của các nước thành viên WTO tới các tổ chức có liên quan trong nước theo hướng dẫn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Chức năng hỏi đáp

  • Trả lời các câu hỏi của các Thành viên WTO về các Pháp quy kỹ thuật, Tiêu chuẩn (kể cả dự thảo), Quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng đối với Việt Nam, Chuyển đến các nước Thành viên WTO các câu hỏi của các bên có liên quan trong nước về hàng rào kỹ thuật, nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam.  

Các hoạt động khác

  • Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn, phổ biến kiến thức về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
  • Là công thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá trên thị trường quốc tế.
  • Là đầu mối trung tâm của mạng lưới TBT Việt Nam, bao gồm các điểm TBT tại 10 Bộ chuyên ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Là thư ký của Ban liên ngành của Việt Nam và TBT.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công.

 

Trong mục này các bạn có thể tham khảo các nội dung toàn văn các văn bản về TBT Việt Nam -> Xin mời

 

 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ