Hướng dẫn đăng ký tài khoản nhận tờ khai trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn
Hệ thống chuyên cung cấp các dịch vụ về chữ ký số cho cá nhân và doanh nghiệp uy tín nhất hiện nay. Sự tiện dụng và đơn giản trong thủ tục khiến cho người dùng có thể dễ dàng tự mình đăng kỳ kê khai nộp thuế của mình. Để nắm được cách thức… (0 comment)